YARA İLE YAŞAM

Yara oluşumu, Tedavi ve İyileşme Süreci

Yara oluşumu, genellikle vücut dokularının ve işlevlerinin bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanır. Yara ile yaşam sadece yarayı temizlemek , yaranın pansumanını yapmak ve tedavi yöntemlerinin uygulanması gibi yaranın sadece fiziksel bakımı yeterli değildir ; yara ile yaşam aynı zamanda hastanın duygusal ve psikolojik bakımını da kapsayan bir süreçtir. 

Tedavi ve iyileşme süresi boyunca başarılı yara bakımının sağlanması için gerekli fiziksel ve duygusal unsurlar vardır. Hem fiziksel hem de duygusal unsurlar için mesleki değerlendirme ve bakım şarttır. 

Psikolojik Hususlar

Fiziksel ağrı, akut ve kronik yaralarda ortak olan bir özelliktir. Fiziksel acıyı gidermek ve acıyı yönetmek için mevcut çeşitli tıbbi tedaviler vardır. Yara ile yaşamanın psikolojik açıdan kontrolü ve sorunların giderilmesi daha zorlu olabilmektedir. 

Yapılan çalışmalar, genel olarak fiziksel durumlarıyla ilgili endişeli olan ve depresyon yaşayan hastalarda, bu konuda iyimser düşünen hastalara göre yaranın daha yavaş ve daha uzun sürede iyileştiğini göstermektedir. Yarası olan bir hasta , yarayla yaşarken birtakım duygusal veya psikolojik kaygılar hissedebilmektedir. Bu kaygılar;

  • Potansiyel iş kaybı, mali durum ve genel sağlık sonuçları hakkında endişe

  • Özgürlüğün kısıtlanılması ve yaşam kalitesinin düşmesi sebebiyle depresyon

  • Yaradan oluşan koku gözle görülür yara drenajı sebebiyle utanç duyulması

  • Yaranın konumunun etkisine bağlı olarak hareketliliğin azalması nedeniyle hastanın arkadaşlarından ve ailesinden izole olması
  • Değersiz olma hissi birçok duygu da birleştiğinde hastayı zorlayabilir.

Yarası olan hastalar birden fazla duyguyu aynı anda tecrübe edebilirler. Akut veya kronik bir yara ile yaşamak, yaşam tarzınızda birtakım düzenlemeler gerektirebilir

fakat uygun fiziksel ve duygusal destekle bu yolculuğu başarıyla atlatabilmenin önünde bir engel yoktur.