NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİ

Akut ve Kronik yaralarda iyileşme faktörlerini tetikleyen ve iyileşme süresini kısaltmada etkin rol üstlenen çağdaş yara bakım tedavilerinin olmazsa olmazı Negatif Basınçlı Yara Terapisidir.

Negatif Basınçlı Yara Terapisi, negatif basınç üreten bir ünite ve ara elemanlarının komplike çalışmasıyla sağlanır.

Kapama/Dolgu Maddesi , Toplama Seti , Film Örtü (Drep) , Bağlantı Hortumları , Vakum Portu , Filtreler ve Klempler sistemin tamamını oluşturur.

Yara bölgesine uygulanan dolgu materyeli tüm yara yüzeyine temas eder ve temas ettiği tüm yüzeylere basıncı homojen olarak iletir. Dolgu materyeli dışarıyla hava teması kalmayacak şekilde film örtü ile kapatılır. Adeziv özellikteki film örtüler şeffaftır. Vakum portu film örtüye açılan küçük halka şeklindeki boşluktan yaraya bağlanır. Bağlantı hortumları da toplama setine bağlıdır. Negatif basınç ünitesinin ürettiği vakum, üzerinde entegre olarak bulunan toplama seti vasıtasıyla sistem elemanları boyunca yaraya gönderilir. Bu prensibe göre farklı basınç değerleri ve zaman aralıklarıyla sürekli olarak yara yüzeyine negatif basınç (vakum) uygulanmış olur.

NBYT nin iyileşmeye çeşitli yollarla bir çok pozitif etkisi bulunur.

 • Ödemede lokal azalma
 • Hücre çoğalmasını stimüle ederek hücre proliferasyonunun artması
 • Yara eksudasının(akıntının) ortadan kaldırılması
 • Anjiyogenezin stimülasyonu
 • Granulasyon dokusunun teşvik edilmesi
 • Yara kenarlarının kontraksiyonu
 • İzole ve nemli bir ortamın sağlanması
 • Yara bölgesinde kan akışının hareketlendirilmesi

Söz konusu pozitif etkilerden bazılarıdır. NBYT uygulamaları sonrası her bir seans sonrası yara yatağı optimizasyonu ve cerrahi karmaşıklıkların azalması gibi gözle görülür etkiler izlenir. Tüm yara tiplerinde ihtiyaca göre uygulanabilir. Örnek olarak doku travmaları, açık abdomen, deri greftleri, basınç ülserleri(dekübit), diyabet ülserleri,venöz ülserler ve diğer akut yaralarda uygulanabilir.

Aşağıdaki durumlarda ise NBYT kontra endikedir ve uygulanmamalıdır:

 • Tedavi edilmemiş osteomiyelit
 • Enterik olmayan fistüller
 • Nekrotik dokular
 • Malignite
 • Açıkta bulunan damarlar, sinirler veya organlar

Dolgu Maddesini Belirlemek ,Doğru Terapi Modunu Seçmek ve Basıncı Belirlemek

Enfekte yaralarda Confort Gümüşlü Kapama Setleri sıklıkla kullanılırken, yıkanması gereken fungial belirtileri olan yaralarda Confort İnstilasyon Kapama Setleri tercih edilmektedir.

Travmatik yara terapi uygulamaları içinse genellikle Confort Hidrofobik Kapama Setleri tercih edilir. Tüm Confort Negatif Basınçlı Kapama Setleri kullanım alanlarına göre ürünler sekmesinde sıralanmıştır.

Tedavi açısından önemli olan bu farklı seçimler Confort C300 , C300TS ile tek bir ünitede 3 farklı terapi moduyla, C500 ile 4 farklı terapi moduyla konforlu, pratik ve komplike şekilde uygulanır. Geriye yalnızca ilgili profesyonelin optimum basıncı seçerek uygulaması kalır. Modernize edilmiş Confort C300 , C300TS ve C500 tüm ölçümlerde hedef basıncı minimum sapmayla yara yatağına iletir ve düzenli olarak testlerden geçer.